slides
  • AircotechWelcome
  • AircotechDiensten
10 24
Diensten

Klimatisatie of HVAC (Heating Ventilation & Air Conditioning) omhelst meer dan enkel temperatuursregeling. Een HVAC-systeem stuurt en beheert in functie van de specifieke omgevingsvereisten de temperatuur, vochtigheid, eventueel luchtdruk en luchtzuiverheid door permanente controle en bijsturing.
Het spreekt voor zich dat deze regelprocessen een kwalitatief technisch beheer en onderhoud vergen. De service dienst van Aircotech beheerst de volle breedte van de techniek, van elektrotechniek over hydraulica tot en met regeltechniek, om het kwaliteitsniveau van de technische prestaties van uw installaties te verzekeren.

 

Hiervoor biedt Aircotech zich als partner aan met volgende diensten: